Ymagweddiad at reoli coedwigoedd yw CGD (Coedwigaeth Gorchudd Di-dor) sy’n anelu at ddatblygu coedwigoedd amrywiol o safbwynt adeileddol, gweledol a biolegol, lle cyflawnir cynhyrchu coed o ansawdd uchel mewn ffordd gynaliadwy ynghyd â darparu ystod eang o wasanaethau ecosystem.

Mae’r fideo hwn wedi’i anelu at goedwigwyr newydd, perchnogion newydd coetiroedd, ac unrhyw un sydd â diddordeb yn y cysyniad o reoli coetiroedd gan ddefnyddio coedwigaeth gorchudd di-dor. Fe gafodd ei gynhyrchu gan yr asiantaeth greadigol Cravens a’i ariannu’n rhannol gan gymynrodd i’r GCGN gan Rodney Helliwell, cadeirydd cyntaf y GCGN a fu farw yn 2018.
  

Croeso i Wefan y Grŵp Coedwigaeth Gydnaws â Natur (GCGN)

 

Prif swyddogaeth y GCGN yw hyrwyddo trawsnewid planigfeydd unoed yn goetiroedd sy’n amrywiol o safbwynt adeileddol, gweledol a biolegol. Rydym hefyd yn anelu at wella’r modd y cynhyrchir coed o ansawdd uchel yn ôl egwyddorion rheolaeth gorchudd di-dor. Rydym yn gorff technegol a phroffesiynol sy’n ymroddedig i ddatblygu sgiliau a lledaenu gwybodaeth. Hefyd, byddwn yn cyfrannu at lunio polisi a dadleuon ehangach ynghylch coedwigaeth gynaliadwy ym Mhrydain.

Mae’r GCGN yn aelod o Pro Silva, ffederasiwn o gyrff coedwigaeth sy’n ymroddedig i hybu systemau coedwriaethol cydnaws â natur.

Darllen Mwy

 


 

Mae’r GCGN yn grŵp cyfeillgar a deinamig, sydd â’i aelodau wrth y llyw ac yn cymryd diddordeb mewn coedwriaeth a choedwigaeth gynaliadwy. Rydym yn croesawu aelodau newydd sy’n rhannu ein gwerthoedd ac a hoffai roi technegau newydd ar waith mewn rheoli coedwigoedd. Mae’r GCGN yn cynnig ystod gyffrous o fuddion i aelodau.

Bydd aelodau’n cael bwletinau ebost i’w cadw’n hysbys o ddigwyddiadau a manylion bwcio.

Darllen Mwy

 


 

Drwy gydol y flwyddyn bydd y GCGN yn rhedeg amrywiaeth o gyfarfodydd maes, gweithdai, a chynhadledd flynyddol. Mae cyfarfodydd maes yn agored i aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau, ac mae anogaeth gref i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn rheoli coetiroedd yn gynaliadwy ddod iddynt (yn ddi-dâl).

Darllen Mwy